ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

banner imagebanner image
 
 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Corfu Economist | Λογιστικό Γραφείο Κέρκυρα 


Κάθε επιχείρηση έχει ανάγκη από ένα οργανωμένο λογιστήριο που θα την βοηθάει να αναπτύσσεται και να εξελίσσεται.

Εστιάζοντας στις ανάγκες και απαιτήσεις κάθε σύγχρονης επιχείρησης ξεχωριστά, το λογιστικό γραφείο μας “Corfu Economist” στην Κέρκυρα, παρέχει λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, προκειμένου να σας εξασφαλίσει την ομαλή και επιτυχημένη λειτουργία της επιχείρησής σας.

Ειδικευόμαστε στις σύγχρονες λογιστικοοικονομικές μεθόδους και βρισκόμαστε μέσα στις εξελίξεις, με αποτέλεσμα να μπορούμε να προτείνει τις καλύτερες και πιο καινοτόμες λύσεις.
 
 
     
     
 
 
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ
Μηχανογραφημένη τήρηση απλογραφικών & διπλογραφικών βιβλίων (ατομικών επιχειρήσεων, προσωπικών εταιριών (ΟΕ-ΕΕ) και εταιριών ΑΕ, ΕΠΕ & ΙΚΕ)
   
Παρακολούθηση προϋπολογισμών (budget) και απολογιστικών αποτελεσμάτων επιχείρησης
   
Υποβολή κάθε είδους φορολογικών δηλώσεων
   
Τήρηση μηχανογραφημένης μισθοδοσίας
   
Ενάρξεις - Διακοπές κάθε μορφής επιχείρησης
   
  Σύνταξη ετήσιων οικονομικών καταστάσεων κάθε μορφής επιχείρησης, με την παράλληλη σύνταξη των αντίστοιχων πρακτικών διοικητικού συμβουλίου και γενικών συνελεύσεων για την ενημέρωση αρμόδιων φορέων (ΓΕΜΗ,επιμελητήρια)
   
Υπηρεσίες εσωτερικού ελεγκτή εταιρειών 
   
Αιτήσεις και παρακολούθηση σε προγράμματα ΕΣΠΑ – Επιδοτήσεις 
   
 
     
     
 
 
ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ

ένα ολοκληρωμένο σύνολο από λογιστικές, φοροτεχνικές και υπηρεσίες μισθοδοσίας, για κάθε νομικής μορφή επιχείρησης, με υπευθυνότητα και αξιοπιστία στοχεύοντας στην κάλυψη των αναγκών μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων σε όλη την Κέρκυρα.